Privacyverklaring Medifarm

MEDIFARM.NL

Privacyverklaring Medifarm

Medifarm organiseert nascholingscursussen voor apothekers en farmaceutisch consulenten. Hiervoor maken wij gebruik van een beveiligde database waarin de persoonlijke profielen van apothekers en farmaceutisch consulenten zijn opgenomen. De gegevens zijn in de loop van de jaren verzameld met toestemming van de betreffende personen en aangevuld.

Uw profielgegevens in onze database

In het profiel staan uitsluitend gegevens die wij nodig hebben om met u contact op te nemen, om u te kunnen factureren en uw betalingen te registeren, om u informatie over onze nascholingsactiviteiten te kunnen sturen. Andere persoonlijke gegevens hebben wij niet van u en hebben wij ook niet nodig voor onze activiteiten.
In elk profiel staan maximaal de volgende gegevens (d.w.z. niet alle velden hoeven te worden ingevuld): registratienummer, SEPA-machtiging ja/nee, IBAN, bedrijfsnaam, achternaam, voorletters, tussenvoegsel, de heer/mevrouw, e-mailadres, correspondentieadres, BIG-nummer en data deelname cursussen.
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor Medifarm nascholingscursussen. We hebben deze gegevens niet aan derden of ten behoeve van derden verstrekt en zullen dat ook in de toekomst niet doen.

Recht op rectificatie en verwijdering gegevens

Wij bewaren uw gegevens in onze database totdat u aangeeft dat u geen belangstelling meer voor onze mailings of activiteiten hebt. In elke mailing vermelden wij dat u ons hiertoe een mail kunt sturen, zodat wij uw gegevens direct kunnen verwijderen.

Recht van bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door Medifarm, dan kunt u in eerste instantie contact opnemen met Medifarm (zie onze contactgegevens hieronder). Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Contactgegevens:

Medifarm
Arubaweg 10
5451 GM Mill
Tel. (0485) 45 34 75
E-mail: info@medifarm.nl
Website: www.medifarm.nl
IBAN: NL66 RABO 0108 5337 19
K.v.K. ‘s-Hertogenbosch 160.62.544
BTW-nummer: NL8062.08.296.B01