• 0485-453475
  • 06-22790369

Homepage

Medifarmcursussen

Medifarmcursussen zijn mondelinge geaccrediteerde nascholingscursussen voor apothekers. Deze met 3 punten geaccrediteerde cursussen worden verspreid op 15 locaties in Nederland.

Doelgroepen

Nascholingen worden ontwikkeld voor huisartsen, apothekers, apothekersassistenten en doktersassistenten. Het is echter niet zo dat elke vorm van nascholing voor elke doelgroep ontwikkeld wordt.

Welkom bij MEDIFARM

Medifarm bv is het medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau van G.J.C.M. van Lieshout, arts (tot 1-1-2010 huisarts), en E.A.A. van Lieshout-de Kind.
Samen drijven zij dit bureau sedert 1991, waarbij Gert de medisch-inhoudelijke kant verzorgt en Emmy zich vooral bezighoudt met logistiek en administratie.

Medisch-inhoudelijk en geaccrediteerd
De medisch-inhoudelijke en geaccrediteerde activiteiten laten zich het beste als volgt omschrijven: het ontwikkelen, presenteren en schrijven van geaccrediteerde nascholing. Deze nascholing wordt in mondelinge vorm gegeven tijdens cursussen. Schriftelijke nascholing wordt op afroep gemaakt en uitsluitend in opdracht van AccreDidact bv. Zie rubrieken boven aan deze pagina.

medifarm.nl

Laatste nieuws

Op het evaluatieformulier van de laatste Medifarmcursus was Hartfalen een van de meest gevraagde onderwerpen. Daardoor is dit onderwerp voor deze cursus gekozen, mede omdat er veel zeer interessante medische aspecten aan het onderwerp zitten, hartfalen alleen maar vaker voor zal komen en het een lijden is dat net zo dodelijk is als kanker. De vijfjaarsoverleving is ongeveer 50%! Bij het schrijven van de cursus leek ‘Acuut coronair syndroom’ ook heel geschikt om mee te nemen als onderwerp. Daar wordt voor apothekers vrijwel nooit nascholing over gegeven.
Deze cursus vormt een goed geheel met en is een goede voorbereiding op de volgende Medifarmcursus ‘Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)’, die van half april t/m half juni 2019 gegeven gaat worden door een heel goed ingevoerde apotheker naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe NHG-Standaard. Lees meer...

Vanaf half oktober tot mei 2019 zal er een extra cursus gegeven worden volgens de opzet van de Medifarmcursus. De Cursus: 'Openbaar apotheker: kunde of kunst?' wordt gegeven door Monique ten Brinke, openbaar apotheker, zorgethicus en lid van de geschillencommissie SKGE. Openbare apothekers bezitten veel farmaceutische kennis. Toch is het in de praktijk soms een kunst om een goede beslissing te nemen, om op de juiste manier een gesprek aan te gaan, het perspectief te verbreden en te komen tot een goede argumentatie. Deze workshop geeft praktische handvatten voor dilemma's in de dagelijkse praktijk van de openbare apotheek. Binnenkort zal de uitnodiging voor deze workshop worden verstuurd.
Vanaf 11 september tot en met 4 december wordt de najaarscursus 'Laboratoriumwaarden relevant voor behandeling en medicatiebewaking' georganiseerd. U hebt daar toenemend mee te maken en bent ook aanspreekbaar als u controles of verificaties niet naar behoren uitvoert. We nemen alle labwaarden door die consequenties hebben voor het handelen van de apotheek, de afgifte van geneesmiddelen als er afwijkende labwaarden bestaan of die interessant zijn voor een apotheker om kennis van te hebben. De cursussen starten op 11 september en de laatste cursusdag is op 4 december 2018. Lees meer...