• 0485-453475
  • 06-22790369

Homepage

Medifarmcursussen

Medifarmcursussen zijn mondelinge geaccrediteerde nascholingscursussen voor apothekers. Deze met 3 punten geaccrediteerde cursussen worden verspreid op 15 locaties in Nederland.

Doelgroepen

Nascholingen worden ontwikkeld voor huisartsen, apothekers, apothekersassistenten en doktersassistenten. Het is echter niet zo dat elke vorm van nascholing voor elke doelgroep ontwikkeld wordt.

Welkom bij MEDIFARM

Medifarm bv is het medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau van G.J.C.M. van Lieshout, arts (tot 1-1-2010 huisarts), en E.A.A. van Lieshout-de Kind.
Samen drijven zij dit bureau sedert 1991, waarbij Gert de medisch-inhoudelijke kant verzorgt en Emmy zich vooral bezighoudt met logistiek en administratie.

Medisch-inhoudelijk en geaccrediteerd
De medisch-inhoudelijke en geaccrediteerde activiteiten laten zich het beste als volgt omschrijven: het ontwikkelen, presenteren en schrijven van geaccrediteerde nascholing. Deze nascholing wordt in mondelinge vorm gegeven tijdens cursussen. Schriftelijke nascholing wordt op afroep gemaakt en uitsluitend in opdracht van AccreDidact bv. Zie rubrieken boven aan deze pagina.

medifarm.nl

Laatste nieuws

Op het evaluatieformulier van de laatste Medifarmcursus is diabetes mellitus type 2 verreweg het meest gevraagde onderwerp. Dit onderwerp is voor de eerste cursus in 2020 gekozen.
Dat dit ziektebeeld zo in de belangstelling staat, heeft vooral te maken met de nieuwe NHG-Standaard over dit onderwerp en de vernieuwde adviezen van behandeling.

Rond 1 april verschijnt de nieuwe Multidisciplinaire Richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement CVRM en rond 1 mei de op deze richtlijn gebaseerde nieuwe NHG-Standaard CVRM. Deze cursus is gebaseerd op deze nieuwe richtlijn en op de nieuwe standaard.
Dit betekent dat jullie nu als een van de eersten op de hoogte gebracht worden van wat er is veranderd.. Lees meer...

De cursus: ‘Openbaar apotheker: kunst of kunde?’ wordt gegeven door Monique ten Brinke, openbaar apotheker, zorgethicus en lid van de geschillencommissie SKGE. Openbare apothekers bezitten veel farmaceutische kennis. Toch is het in de praktijk soms een kunst om een goede beslissing te nemen, om op de juiste manier het gesprek aan te gaan, het perspectief te verbreden en te komen tot een goede argumentatie. Deze workshop geeft praktische handvatten voor dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de openbare apotheek.

Deze cursussen zullen in het najaar van 2019 weer worden gegeven door Monique ten Brinke. Wilt u een bericht ontvangen van de exacte data stuurt u dan een mailtje naar info@medifarm.nl, u ontvangt dan van ons een uitnodiging zodra de data en locaties bekend zijn. Onder de knop ‘Medifarmcursussen’ vindt u alle informatie over de najaarscursussen en kunt u zich aanmelden.