Cursus Depressie en alles over antidepressiva

CURSUS | JANUARI - MAART 2022

Depressie en alles over antidepressiva

COVID-19
De cursuslocaties hebben een Coronaprotocol opgesteld, voor gegarandeerd veilige deelname. Het protocol van betreffende locatie wordt voorafgaand gedeeld. Deelnemers worden opgeroepen zich aan de regels voor hygiëne en veiligheid te houden en worden verzocht bij verkoudheidsverschijnselen en/of griep niet deel te nemen aan de cursus.

Bij (corona)noodzaak, is digitale deelname mogelijk, met behoud van accreditatie.

We zijn zeer verheugd je vanaf januari 2022 weer op locatie te mogen ontvangen voor onze nieuwe cursus Depressie en alles over antidepressiva’. Mocht je tóch nog de voorkeur geven aan online deelname, dan kan dat ook!

Een depressieve stoornis is een stemmingsstoornis met verschillende verschijningsvormen.

De diagnostiek bij het vermoeden van een depressieve stoornis vraagt een brede klachtexploratie. Bij het starten met antidepressiva staat centraal of de voordelen opwegen tegen de nadelen. Bij de geneesmiddelkeuze spelen verschillende factoren een rol, zoals comorbiditeit, ervaren en geanticipeerde bijwerkingen, mogelijke interacties met andere geneesmiddelen, enzovoort.

Het is van belang om bij langdurig gebruik van een antidepressivum periodiek te evalueren en daarbij te kijken of er mogelijkheden zijn om af te bouwen en eventueel te stoppen met de medicatie.


UITVOER
De cursus is samengesteld door ondergetekende, Serdar Araz, openbaar apotheker. Gert van Lieshout, arts en oudhuisarts, heeft de gewenste medische en huisartsgeneeskundige aanvullingen gedaan. Ik geef de cursussen op locatie én online, beide voor 3 accreditatiepunten.


OPZET
Door de blijvende nauwe samenwerking met Gert van Lieshout verandert er niets in de opzet en uitwerking van de casuïstiek en de diapresentatie. Het vertrouwde patroon blijft onveranderd: praktijkgericht, interactieve casuïstiek met de bekende vele medische en huisartsgeneeskundige aspecten, gevolgd door de interactieve plenaire bespreking van de casuïstiek. Zoals altijd afgesloten met de samenvattende diapresentatie, waar je een papieren kopie van kunt krijgen bij de bespreking. Velen hebben immers de presentatie al gedownload.

INHOUD
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:

 • de kernsymptomen en de overige symptomen van een depressie bij volwassenen
 • de verschillende verschijningsvormen van depressieve klachten en stoornissen
 • het beloop van een depressie en voorspellers van een chronisch beloop
 • de behandelmogelijkheden bij een depressie: voorlichting, zelfhulp, begeleiding, psychotherapeutische behandeling en antidepressiva
 • informatie en achtergronden voor het kiezen van een passend antidepressivum
 • de werking, effectiviteit en de te verwachten bijwerkingen van antidepressiva
 • wanneer en hoe de dosering op te hogen en te wisselen van antidepressiva
 • het afbouwen van antidepressiva

PROGRAMMA
Het programma van deze met drie punten geaccrediteerde cursus ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 09.10 uur: registratie, koffie en thee
 • 09.30 uur: aanvang van de Medifarmcursus
 • 12.30 uur: evaluatie, sluiting en lunch


KOSTEN EN AANMELDING
De kosten voor de Medifarmcursus zijn € 175,00 plus 21% btw (€ 36,75), totaal € 211,75.

Met bijgaand aanmeldformulier kun je je opgeven. Je kunt je ook aanmelden voor de cursus via de website www.medifarm.nl.


Ruim voor de cursusdatum krijg je digitaal een bevestiging met een routebeschrijving en de deelnemerslijst (om samen te rijden) of een mail met inlogcode. Separaat krijg je een rekening. De vraag is deze vóór de cursusdatum te betalen. Desgewenst sturen wij de rekening naar je organisatie of werkgever.


Voor vragen/wijziging van cursusdatum/afzegging etc. kun je rechtstreeks contact opnemen met Jeanet van het secretariaatsbureau Prins & Partners: tel. 0655868494; email: info@medifarm.nl.


Graag begroet ik je weer op locatie of online op deze zeer praktijkgerichte, informatieve en interactieve nascholing.


Serdar Araz, openbaar apotheker, cursusmaker en cursusgever


P.S. De cursus wordt ook geaccrediteerd voor farmaceutisch consulenten via Kabiz.

Kijk bij ‘downloads’ voor het aanmeldformulier of vul het onderstaande aanmeldingsformulier in.

DOWNLOADS

Nog niet beschikbaar

Di. 18-01 ONLINE
Do. 27-01 ONLINE
Di. 08-02 Zoetermeer Golden Tulip Hotel
Do. 10-02 ONLINE Cursus is VOL!
Do. 10-03 ONLINE
Do. 17-03 ONLINE Cursus is VOL!
Di. 22-03 Breda Novotel
Do. 24-03 ONLINE

Aanmeldformulier cursus 'Depressie en alles over antidepressiva'

 

Cursusdata en locaties

 

Betalingswijze (keuzemogelijkheid)

 • _____________________

 

Verzenden