Cursus Overgang en geïndividualiseerde behandelstrategieën

CURSUS | SEPTEMBER - NOVEMBER 2022

Overgang en geïndividualiseerde behandelstrategieën

COVID-19
De cursuslocaties hebben een Coronaprotocol opgesteld, voor gegarandeerd veilige deelname. Het protocol van betreffende locatie wordt voorafgaand gedeeld. Deelnemers worden opgeroepen zich aan de regels voor hygiëne en veiligheid te houden en worden verzocht bij verkoudheidsverschijnselen en/of griep niet deel te nemen aan de cursus.

Bij (corona)noodzaak, is digitale deelname mogelijk, met behoud van accreditatie.

Vanaf september 2022 wordt de cursus ‘Overgang en geïndividualiseerde behandelstrategieën’ georganiseerd.

 

In de in juni jl. herziene NHG-Standaard ‘De overgang’ is meer plaats ingeruimd voor hormoontherapie dan in de vorige standaard uit 2012.

Er is vooral opnieuw gekeken naar de effectiviteit van hormoontherapie en de risico’s die deze behandeling met zich mee kan brengen. De vorige versie van de standaard was erg terughoudend ten aanzien van hormoontherapie, vooral vanwege de toename van het risico op borstkanker. Dat leverde het verwijt op van gynaecologen, dat dit kon leiden tot onder-behandeling met vermijdbare lijden druk. Er werd in de tweede lijn al enige tijd gewerkt met de NVOG-richtlijn ‘Management rondom Menopauze’ uit 2018. Hierin staat vooral individualisering van de behandeling centraal.

Op basis van nieuw literatuuronderzoek heeft de NHG-werkgroep nu geconcludeerd dat de risico’s van hormoontherapie er nog steeds zijn, maar dat deze bij differentiatie naar leeftijd en tijdstip van start van de hormoontherapie en de duur van het gebruik doorgaans acceptabel blijven.

In deze cursus worden alle veranderingen nader toegelicht.

Er is in ieder geval maatwerk nodig voor goede zorg voor klachten rond de menopauze!

 

UITVOER
De cursus is samengesteld door ondergetekende Serdar Araz, openbaar apotheker. Gert van Lieshout, arts en oud-huisarts, heeft de gewenste medische en huisartsgeneeskundige aanvullingen gedaan. Ik geef de cursussen op locatie én online, beide voor 3 accreditatiepunten.

INHOUD

Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:

  • de typische en de atypische overgangsklachten;
  • de huidige stand van zaken omtrent de behandelmogelijkheden van overgangsklachten;
  • de plaats van de verschillende niet-hormonale middelen;
  • de voor- en nadelen van een hormoonbehandeling;
  • de verschillende toedieningsvormen van de oestrogenen en de plaats van de progestagenen;
  • het risico op mammacarcinoom, veneuze trombo-embolie en hart- en vaatziekten;
  • de contra-indicaties voor hormonale behandeling;
  • de vrouw met overgangsklachten en anticonceptiewens.

Er is voor deze cursus gebruikgemaakt van alle NHG-Standaarden waar overgangsklachten en hormonale therapie in voorkomt, de NVOG-Richtlijn ‘Management rondom Menopauze’ en het Farmacotherapeutisch Kompas.

PROGRAMMA

Het programma van deze met drie punten geaccrediteerde cursus ziet er als volgt uit:

Vanaf      09.10 uur: registratie, koffie en thee
09.30 uur: aanvang van de Medifarmcursus
12.30 uur: evaluatie, sluiting en lunch

KOSTEN EN AANMELDING

De kosten voor de Medifarmcursus zijn € 175,00 plus 21% btw (€ 36,75), totaal € 211,75.

Met bijgaand aanmeldformulier kun je je opgeven. Je kunt je ook aanmelden voor de cursus via de website www.medifarm.nl.

Ruim voor de cursusdatum krijg je digitaal een bevestiging met een routebeschrijving en de deelnemerslijst (om samen te rijden) of een mail met inlogcode. Separaat krijg je een rekening. De vraag is deze vóór de cursusdatum te betalen. Desgewenst sturen wij de rekening naar je organisatie of werkgever.

Voor vragen/wijziging van cursusdatum/afzegging etc. kun je rechtstreeks contact opnemen met Jeanet van het secretariaatsbureau Prins & Partners: tel. 06-55868494; e-mail: info@medifarm.nl.

Graag begroet ik je weer op locatie of online op deze zeer praktijkgerichte, informatieve en interactieve nascholing.

Serdar Araz, openbaar apotheker, cursusmaker en cursusgever

P.S. De cursus wordt ook geaccrediteerd voor farmaceutisch consulenten via Kabiz.


Kijk bij ‘downloads’ voor het aanmeldformulier of vul het onderstaande aanmeldingsformulier in.

DOWNLOADS

Nog niet beschikbaar

Di. 20-09 ONLINE
Do. 29-09 Rotterdam BCN
Di. 04-10 ONLINE Cursus is vol!
Do. 13-10 ONLINE Cursus is vol!
Do. 03-11 Eindhoven Novotel
Di. 08-11 Zoetermeer Golden Tulip
Do. 10-11 Arnhem Postillion
Di. 15-11 ONLINE
Do. 17-11 Groningen Hanze Plaza
Do. 24-11 ONLINE Cursus is vol!

Aanmeldformulier cursus 'Overgang en geïndividualiseerde behandelstrategieën'

 

Cursusdata en locaties

 

Betalingswijze (keuzemogelijkheid)

  • _____________________

 

Verzenden