Over ons

MEDIFARM.NL

OVER ONS

Medifarm B.V. is een medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau dat zich al bijna 30 jaar toelegt op de ontwikkeling en uitvoer van geaccrediteerde medisch inhoudelijke nascholingen en activiteiten.
Met name apothekers volgen Medifarmcursussen waarin ze nageschoold worden over alle veel voorkomende ziektebeelden in de huisartsenpraktijk. Daarnaast komen ook ziektebeelden aan de orde die de specialist behandelt en waarvan apothekers regelmatig recepten krijgen voor te leveren geneesmiddelen of medische hulpmiddelen.

Nieuwe ontwikkeling

In 1991 is Medifarm opgericht door Gert van Lieshout (huisarts) en vanaf 01 januari 2020 overgedragen aan Ger Prins.
Onder medisch inhoudelijke supervisie van Gert en met zijn praktijkgerichte aanvulling wordt de succesformule van de Medifarmcursussen gecontinueerd.

Vanaf heden worden de cursussen op alle locaties uitgevoerd door Serdar Araz.

Serdar Araz is openbaar apotheker en werkt naast zijn scholingsactiviteiten ook nog in de openbare apotheek. Hij verzorgt samen met Gert ook de medische inhoud van de cursussen.
Serdar is een inhoudelijk uitstekend ingevoerde expert en een ervaren moderator met jarenlange expertise in het nascholen van huisartsen en apothekers in FTO-verband.
Met grote regelmaat wordt hierin nauw samengewerkt met medisch specialisten en kaderartsen, waardoor ook de visie en werkwijze van andere disciplines ingebracht wordt.

Werkwijze

De inhoud van de cursussen is mede gebaseerd op alle belanghebbende richtlijnen, standaarden en publicaties uit toonaangevende wetenschappelijke tijdschriften.
Er wordt uitgebreid casuïstiek behandeld, waardoor op interactieve wijze het praktische werk van de apotheker en de huisarts aan bod komt. De nadruk wordt gelegd op medische en huisartsgeneeskundige aspecten van de te bespreken ziektebeelden, waarin de unieke Medifarmcursussen zich al jaren onderscheiden.
Inclusief uitgebreide medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandelingen, alles zo praktijkgericht mogelijk.
Afsluitend een samenvattende interactieve diapresentatie met de laatste stand van zaken over het onderwerp van de cursus.

In drie uur tijd is de apotheker-cursist inhoudelijk en praktisch volledig ‘up-to-date’ over het onderwerp van de cursus.

Gert van Lieshout

Serdar Araz

Ger Prins