Over ons

MEDIFARM.NL

OVER ONS

In november 1972 is de familie Van Lieshout in Mill komen wonen om op 1 januari 1973 een apotheekhoudende huisartspraktijk in de Hoogstraat over te nemen. Helaas moest in januari 1980 de apotheek overgedragen worden aan een in Mill nieuw gevestigde apotheek.
Er werd intensief gewerkt in de solopraktijk, zes coassistenten volgden er hun huisartsenstage en 10 basisartsen werden tot huisarts opgeleid. Dit alles in samenwerking met het Huisartseninstituut van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Achttien jaar solopraktijk

Na 16 jaar solopraktijk en alles daarin meegemaakt te hebben, werd uitgekeken naar een andere invulling van de artsenopleiding en het huisartsenvak. Toen de weg naar een directeurschap van het streekziekenhuis geblokkeerd bleek te worden, werd besloten in de nascholing te gaan. Dit gebeurde per 1 januari 1991 met de oprichting van Medifarm.

Medifarm

Medifarm maakte een goede start met de komst van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem, het GVS, waarover in den lande uitleg gegeven werd, en de opkomst van het farmacotherapieoverleg, het FTO. Hiervoor werden nascholingsboekjes geschreven die door de inmiddels opgeheven Stichting F.T.O. verspreid werden.

AccreDidact

In 1995 werd samen met A. van Zeist AccreDidact opgezet, een bedrijf voor schriftelijke individuele geaccrediteerde nascholing van huisartsen. Later kwamen daar programma’s bij voor apothekers, apothekersassistenten, fysiotherapeuten en doktersassistenten. Op 1 februari 2008 is AccreDidact overgenomen door Prelum Uitgevers te Houten. Zie www.accredidact.nl

Medifarm anno nu

Zie voor de activiteiten die Medifarm heden ten dage uitvoert de verschillende rubrieken boven aan deze pagina.