Andere cursussen

MEDIFARM.NL

Andere cursussen

Door de kennis die nodig is om mondelinge Medifarmcursussen en schriftelijke AccreDidactcursussen te maken wordt regelmatig gevraagd om andere vormen van cursussen te ontwikkelen. Dat is mogelijk gebleken.

Cursussen voor FTO-verband
Voor FTO-sessies van 1,5-2 uur worden door de KNMG en KNMP geaccrediteerde cursussen geschreven in opdracht van Pragmascoop over farmacotherapie bij allerhande onderwerpen. Dit zijn Farmaceutische patiëntenzorgprojecten (FPZ-projecten). Voor meer informatie: www.pragmascoop.nl