Andere cursussen

MEDIFARM.NL

Andere cursussen

Cursussen voor FTO-verband
Voor FTO-sessies van 1,5-2 uur worden door de KNMG en KNMP geaccrediteerde cursussen geschreven in opdracht van Pragmascoop over farmacotherapie bij allerhande onderwerpen. Dit zijn Farmaceutische patiëntenzorgprojecten (FPZ-projecten). Voor meer informatie klik hier.