• 0485-453475
  • 06-22790369

Cursus Ziekte van Parkinson

Cursus Ziekte van Parkinson

CURSUS

Ziekte van Parkinson, kenmerken en behandeling

Dit wordt de laatste Medifarmcursus die ik fysiek ga geven op locaties in Nederland. Dit heb ik dan 25 jaar met heel veel plezier, energie en voldoening gedaan.
Mijn opvolger Serdar Araz, openbaar apotheker van ARAZ Opleiding & Training, is inmiddels gestart met het fysiek geven van Medifarmcursussen op locaties en zal daar de komende jaren energiek mee doorgaan. Ik ben ervan overtuigd dat hij de Medifarmcursussen naar volle tevredenheid en succesvol zal blijven geven.
De cursusmaterialen voor toekomstige cursussen zullen Serdar en ik samen blijven ontwikkelen, zodat vele huisartsgeneeskundige aspecten aan de orde blijven komen. Deze vormen immers een van de redenen om de Medifarmcursussen te volgen. Ze zijn daarin uniek.
Het onderwerp van deze laatste Medifarmcursus die ik ga geven is de ziekte van Parkinson, omdat hier zoveel (huisarts)geneeskundige aspecten bij aan de orde zijn, buiten de medicatie.

OPZET
Het wordt het vertrouwde patroon van een praktijkgerichte, interactieve cursus met casuïstiek, plenaire bespreking en een samenvattende diapresentatie, waar je een papieren kopie van krijgt.

INHOUD
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:

  • de klassieke trias van motorische stoornissen van de ziekte van Parkinson: hypokinesie, rigor en tremor;
  • andere motorische stoornissen zoals houdings- en balansstoornissen, vaak met vallen en fracturen als gevolg;
  • de regelmatig voorkomende aspecifieke klachten die aan de ziekte van Parkinson vooraf kunnen gaan;
  • niet-motorische symptomen zoals: orthostatische hypotensie, obstipatie, bemoeilijkte mictie, cognitieve stoornissen, transpireren, speekselvloed, toegenomen talgsecretie, benauwdheid en vooral reukverlies;
  • meer kans op psychose en grote kans op erbij komen van depressie en dementie, met hun behandeling;
  •  de belangrijke niet-medicamenteuze behandeling;
  • alle aspecten van farmacotherapie, zoals welke levodopa, retard en/of direct, combinaties, doseertijden, 24-uursspiegel nodig? ijzer erbij? duodopagel, apomorfine, medicatie en voeding, comedicatie, rol van de apotheker;
  • hoogfrequente stimulatie met diepte-elektroden van de subthalamische kern: ‘deep brain stimulation’.
Kijk bij ‘downloads’ voor het aanmeldingsformulier of vul het onderstaande aanmeldingsformulier in.

Aanmeldingsformulier cursus 'Ziekte van Parkinson'

 

Cursusdata en locaties

 

Betalingswijze (keuzemogelijkheid)

  • _____________________

 

Verzenden