Cursus Geneesmiddelen en interacties met voeding en supplementen

CURSUS | MAART - JUNI 2021

Geneesmiddelen en interacties met voeding en supplementen

COVID-19
De cursuslocaties hebben een Coronaprotocol opgesteld, voor gegarandeerd veilige deelname. Het protocol van betreffende locatie wordt voorafgaand gedeeld. Deelnemers worden opgeroepen zich aan de regels voor hygiëne en veiligheid te houden en worden verzocht bij verkoudheidsverschijnselen en/of griep niet deel te nemen aan de cursus.

Bij (corona)noodzaak, is digitale deelname mogelijk, met behoud van accreditatie.

Een geneesmiddel doorloopt in het lichaam, vanaf het moment van de toediening tot de uitscheiding, een groot aantal fasen. De farmacokinetiek beschrijft deze processen waaraan een werkzame stof in het lichaam wordt onderworpen. Deze processen zijn de absorptie, distributie, het metabolisme en de eliminatie.

Voeding en supplementen kunnen deze processen op allerlei manieren beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan de invloed op de  biotransformatie in de lever en de invloed op de renale excretie.
Het is niet altijd duidelijk wat de klinische relevantie is van deze interacties.
Daarbij moet men extra alert zijn op risicogroepen die extra gevoelig kunnen zijn voor deze problematiek vanwege een veranderde kinetiek. Te denken valt hierbij aan zwangere vrouwen, ouderen, kinderen, allochtonen, alcoholisten, diabetici en patiënten met ernstige infectieziekten, malabsorptie, nierziekten of kanker. Ook de eigenschappen van de betreffende geneesmiddelen spelen een belangrijke rol.
Geneesmiddelen kunnen ook de status van micronutriënten en dus de voedingsstatus in het lichaam negatief beïnvloeden waardoor een ziekteproces ongunstig kan verlopen en (deficiëntie-afhankelijke) bijwerkingen kunnen optreden. Ook kunnen andere aandoeningen ontstaan als een gebrek niet wordt gecorrigeerd. Dat is vooral problematisch bij chronisch gebruik van bepaalde geneesmiddelen.
Door gebrek aan kennis hierover bij zowel patiënt als zorgverlener blijft het probleem vaak onopgemerkt.
Deze deficiënties kunnen relatief eenvoudig worden verholpen met voedingssupplementen. Deze supplementen kunnen op hun beurt weer een wisselwerking hebben met de geneesmiddelen die de patiënt gebruikt.
De apotheker kan hierbij een belangrijke rol vervullen in het kader van de medicatiebewaking, juiste adviezen geven en bijpassende interventievoorstellen doen aan de patiënt en huisarts.

UITVOER
De cursus is samengesteld door Serdar Araz, openbaar apotheker. Gert van Lieshout heeft de zo gewenste medische en huisartsgeneeskundige aanvullingen gedaan. Serdar geeft de cursus op de locaties. In (corona)nood zal de cursus digitaal gegeven worden, met behoud van 3 accreditatiepunten.

OPZET
Door de blijvende nauwe samenwerking met Gert van Lieshout verandert er niets in de opzet en uitwerking van de casuïstiek en de diapresentatie. Het vertrouwde patroon blijft onveranderd: praktijkgericht, interactieve casuïstiek met de bekende vele medische en huisartsgeneeskundige aspecten, gevolgd door de interactieve plenaire bespreking van de casuïstiek. Zoals altijd afgesloten met de samenvattende diapresentatie, waar u een papieren kopie van kunt krijgen bij de bespreking. Velen hebben immers de presentatie al gedownload.

INHOUD
Afgestemd op het aanwezige en te wensen kennisniveau van de apotheker komen aan bod:

 • de weg van het geneesmiddel door het lichaam: absorptie, distributie, metabolisme, eliminatie
 • farmaceutische, farmacokinetische en farmacodynamische interacties
 • klinische relevantie van interacties tussen geneesmiddelen, voeding en supplementen
 • biologische beschikbaarheid en klinische consequentie
 • deficiëntie en interactie van micronutriënten en supplementen in relatie tot geneesmiddelen
 • kwetsbare patiëntgroepen (ouderen/zwangeren) en ‘kwetsbare’ geneesmiddelen
 • (smalle therapeutische breedte/slechte biologische beschikbaarheid)

PROGRAMMA
Het programma van deze met drie punten geaccrediteerde cursus ziet er als volgt uit:

 • Vanaf 09.10 uur: registratie, koffie en thee
 • 09.30 uur: aanvang van de Medifarmcursus
 • 12.30 uur: evaluatie, sluiting en lunch

KOSTEN EN AANMELDING
De kosten voor de Medifarmcursus zijn € 175,00 plus 21% btw (€ 36,75), totaal € 211,75.
Met bijgaand aanmeldformulier kun je je opgeven. Je kunt je ook aanmelden voor de cursus via de website www.medifarm.nl.
Ruim voor de cursusdatum krijg je digitaal een bevestiging met een routebeschrijving en de deelnemerslijst (om samen te rijden). Separaat krijg je een rekening. De vraag is deze voor de cursusdatum te betalen. Desgewenst sturen wij de rekening naar je organisatie of werkgever.

Voor vragen/wijziging van cursusdatum/afzegging etc. kun je rechtstreeks contact opnemen met Jeanet van het secretariaatsbureau Prins & Partners: tel. 06-55868494; e-mail: info@medifarm.nl; fax: 084-7185554.

Graag begroet ik je weer op deze zeer praktijkgerichte, informatieve en interactieve nascholing.
Serdar Araz, openbaar apotheker, cursusmaker en cursusgever

P.S. De cursus wordt ook geaccrediteerd voor farmaceutisch consulenten via Kabiz.

Kijk bij ‘downloads’ voor het aanmeldformulier of vul het onderstaande aanmeldformulier in.

DOWNLOADS

Nog niet beschikbaar

Do. 18-03 ONLINE
Di. 23-03 ONLINE
Do. 25-03 ONLINE
Di. 30-03 ONLINE CURSUS IS VOL
Di. 20-04 ONLINE
Do. 22-04 ONLINE
Do. 20-05 ONLINE
Di. 08-06 ONLINE
Do. 10-06 ONLINE CURSUS IS VOL

Aanmeldformulier cursus 'Geneesmiddelen en interacties met voeding en supplementen'

 

Cursusdata en locaties

 

Betalingswijze (keuzemogelijkheid)

 • _____________________

 

Verzenden