Cursus Farmacogenetica

CURSUS | MAART - MEI 2020

Farmacogenetica

Voor veel zorgverleners in de eerste lijn is dit nog relatief onbekend terrein, vandaar dat veel apothekers eerder hebben aangegeven voorkeur te hebben voor dit onderwerp.
De farmacogenetica onderzoekt in hoeverre verschillen in het genetisch profiel van mensen een verklaring vormen voor de verschillen in effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid gekeken naar het cytochroom P450 systeem, de verschillende categorieën metabolizers, hoe geneesmiddelen beïnvloed worden door deze variabelen, en ook het de verschillende DNA-onderzoeken waarmee het genetisch profiel bepaald wordt. Momenteel houden zorgverleners nog onvoldoende rekening met deze individuele kenmerken van patiënten. Zo vragen artsen niet vaak farmacogenetische testen aan, andersom adviseren apothekers artsen te weinig om deze testen aan te vragen. Met deze cursus willen we de deelnemers niet alleen bewust maken van het belang van de kennis omtrent dit onderwerp, maar wisselen we ook met elkaar van gedachten hoe we de implementatie van farmacogenetica binnen de verschillende disciplines in beweging kunnen krijgen.

UITVOER
De cursus is samengesteld door Serdar Araz, openbaar apotheker. Gert van Lieshout heeft de zo gewenste medische en huisartsgeneeskundige aanvullingen gedaan. Serdar geeft de cursus op de locaties.

OPZET
Door de blijvende nauwe samenwerking met Gert van Lieshout verandert er niets in de opzet en uitwerking van de casuïstiek en de diapresentatie. Het vertrouwde patroon blijft onveranderd: praktijkgericht, interactieve casuïstiek met de bekende vele medische en huisartsgeneeskundige aspecten, gevolgd door de interactieve plenaire bespreking van de casuïstiek. Zoals altijd afgesloten met de samenvattende diapresentatie, waar u een papieren kopie van kunt krijgen bij de bespreking. Velen hebben immers de presentatie al gedownload.

DOWNLOADS

Binnenkort beschikbaar

Di. 24-03 Eindhoven Novotel
Do. 26-03 Wolvega Van der Valk Wolvega
Di. 31-03 Rotterdam BCN
Do. 02-04 Zwolle Urbana
Di. 07-04 Breda Van der Valk Princepeel
Do. 09-04 Haren Nescio Hotel Groningen
Do. 16-04 Hengelo Van der Valk
Di. 21-04 Utrecht BCN
Do. 23-04 Maastricht Novotel
Di. 12-05 Leiderdorp Tulip Inn
Do. 14-05 Arnhem Postillion Hotel
Di. 26-05 Heerhugowaard Heer Hugo
Do. 28-05 Zoetermeer Golden Tulip

Aanmeldingsformulier cursus 'Farmacogenetica'

 

Cursusdata en locaties

 

Betalingswijze (keuzemogelijkheid)

  • _____________________

 

Verzenden