Cursus Farmacogenetica

CURSUS | OKTOBER - DECEMBER 2020

Farmacogenetica

COVID-19

De cursuslocaties hebben een Coronaprotocol opgesteld, zodat je op een veilige manier aan de cursus kunt deelnemen. Het protocol van de betreffende locatie wordt voorafgaand aan de cursus gedeeld. Alle deelnemers worden opgeroepen zich aan de regels voor hygiëne en veiligheid te houden en worden verzocht bij verkoudheidsverschijnselen en/of griep niet deel te nemen aan de cursus. De cursusleider zal hierop toezien.

Voor veel zorgverleners in de eerste lijn is dit nog relatief onbekend terrein, vandaar dat veel apothekers eerder hebben aangegeven voorkeur te hebben voor dit onderwerp.
De farmacogenetica onderzoekt in hoeverre verschillen in het genetisch profiel van mensen een verklaring vormen voor de verschillen in effectiviteit en bijwerkingen van geneesmiddelen. Tijdens deze cursus wordt uitgebreid gekeken naar het cytochroom P450 systeem, de verschillende categorieën metabolizers, hoe geneesmiddelen beïnvloed worden door deze variabelen, en ook het de verschillende DNA-onderzoeken waarmee het genetisch profiel bepaald wordt. Momenteel houden zorgverleners nog onvoldoende rekening met deze individuele kenmerken van patiënten. Zo vragen artsen niet vaak farmacogenetische testen aan, andersom adviseren apothekers artsen te weinig om deze testen aan te vragen. Met deze cursus willen we de deelnemers niet alleen bewust maken van het belang van de kennis omtrent dit onderwerp, maar wisselen we ook met elkaar van gedachten hoe we de implementatie van farmacogenetica binnen de verschillende disciplines in beweging kunnen krijgen.

UITVOER
De cursus is samengesteld door Serdar Araz, openbaar apotheker. Gert van Lieshout heeft de zo gewenste medische en huisartsgeneeskundige aanvullingen gedaan. Serdar geeft de cursus op de locaties.

OPZET
Door de blijvende nauwe samenwerking met Gert van Lieshout verandert er niets in de opzet en uitwerking van de casuïstiek en de diapresentatie. Het vertrouwde patroon blijft onveranderd: praktijkgericht, interactieve casuïstiek met de bekende vele medische en huisartsgeneeskundige aspecten, gevolgd door de interactieve plenaire bespreking van de casuïstiek. Zoals altijd afgesloten met de samenvattende diapresentatie, waar u een papieren kopie van kunt krijgen bij de bespreking. Velen hebben immers de presentatie al gedownload.

DOWNLOADS

Do. 15-10 Eindhoven Novotel
Do. 22-10 Groningen Hanze Plaza Groningen
Di. 03-11 Bodegraven La Place
Do. 05-11 Breda Novotel
Di. 10-11 ONLINE
Do. 12-11 Zwolle Urbana
Di. 17-11 Arnhem Postillion Arnhem
Do. 19-11 Wolvega Van der Valk Wolvega
Di. 24-11 Maastricht Novotel
Do. 26-11 Zoetermeer Golden Tulip Hotel
Do. 03-12 Heerhugowaard Hotel Heer Hugo
Di. 08-12 Rotterdam BCN Rotterdam
Do. 10-12 Hengelo Van der Valk

Aanmeldingsformulier cursus 'Farmacogenetica'

 

Cursusdata en locaties

 

Betalingswijze (keuzemogelijkheid)

  • _____________________

 

Verzenden