Categories medifarm

Cursus Acuut coronair syndroom en Hartfalen

Op het evaluatieformulier van de laatste Medifarmcursus was Hartfalen een van de meest gevraagde onderwerpen. Daardoor is dit onderwerp voor deze cursus gekozen, mede omdat er veel zeer interessante medische aspecten aan het onderwerp zitten, hartfalen alleen maar vaker voor zal komen en het een lijden is dat net zo dodelijk is als kanker. De vijfjaarsoverleving is ongeveer 50%! Bij het schrijven van de cursus leek ‘Acuut coronair syndroom’ ook heel geschikt om mee te nemen als onderwerp. Daar wordt voor apothekers vrijwel nooit nascholing over gegeven.
Deze cursus vormt een goed geheel met en is een goede voorbereiding op de volgende Medifarmcursus ‘Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)’, die van half april t/m half juni 2019 gegeven gaat worden door een heel goed ingevoerde apotheker naar aanleiding van het uitkomen van de nieuwe NHG-Standaard. Lees meer…

lees meer

Categories medifarm

Cursus: ‘Openbaar apotheker: kunde of kunst?’

Vanaf half oktober tot mei 2019 zal er een extra cursus gegeven worden volgens de opzet van de Medifarmcursus. De Cursus: ‘Openbaar apotheker: kunde of kunst?’ wordt gegeven door Monique ten Brinke, openbaar apotheker, zorgethicus en lid van de geschillencommissie SKGE. Openbare apothekers bezitten veel farmaceutische kennis. Toch is het in de praktijk soms een kunst om een goede beslissing te nemen, om op de juiste manier een gesprek aan te gaan, het perspectief te verbreden en te komen tot een goede argumentatie. Deze workshop geeft praktische handvatten voor dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de openbare apotheek. Binnenkort zal de uitnodiging voor deze workshop worden verstuurd.

Categories medifarm

Cursus ‘Laboratoriumwaarden’

Vanaf 11 september tot en met 4 december wordt de najaarscursus ‘Laboratoriumwaarden relevant voor behandeling en medicatiebewaking’ georganiseerd. U hebt daar toenemend mee te maken en bent ook aanspreekbaar als u controles of verificaties niet naar behoren uitvoert. We nemen alle labwaarden door die consequenties hebben voor het handelen van de apotheek, de afgifte van geneesmiddelen als er afwijkende labwaarden bestaan of die interessant zijn voor een apotheker om kennis van te hebben. De cursussen starten op 11 september en de laatste cursusdag is op 4 december 2018. Lees meer…

lees meer