• 0485-453475
  • 06-22790369

Cursus: ‘Openbaar apotheker: kunde of kunst?’

Vanaf half oktober tot mei 2019 zal er een extra cursus gegeven worden volgens de opzet van de Medifarmcursus. De Cursus: ‘Openbaar apotheker: kunde of kunst?’ wordt gegeven door Monique ten Brinke, openbaar apotheker, zorgethicus en lid van de geschillencommissie SKGE. Openbare apothekers bezitten veel farmaceutische kennis. Toch is het in de praktijk soms een kunst om een goede beslissing te nemen, om op de juiste manier een gesprek aan te gaan, het perspectief te verbreden en te komen tot een goede argumentatie. Deze workshop geeft praktische handvatten voor dilemma’s in de dagelijkse praktijk van de openbare apotheek. Binnenkort zal de uitnodiging voor deze workshop worden verstuurd.