• 0485-453475
  • 06-22790369

Homepage

Medifarmcursussen

Medifarmcursussen zijn mondelinge geaccrediteerde nascholingscursussen voor apothekers. Deze met 3 punten geaccrediteerde cursussen worden verspreid op 15 locaties in Nederland.

Doelgroepen

Nascholingen worden ontwikkeld voor huisartsen, apothekers, apothekersassistenten en doktersassistenten. Het is echter niet zo dat elke vorm van nascholing voor elke doelgroep ontwikkeld wordt.

Welkom bij MEDIFARM

Medifarm bv is het medisch en farmaceutisch organisatie- en adviesbureau van G.J.C.M. van Lieshout, arts (tot 1-1-2010 huisarts), en E.A.A. van Lieshout-de Kind.
Samen drijven zij dit bureau sedert 1991, waarbij Gert de medisch-inhoudelijke kant verzorgt en Emmy zich vooral bezighoudt met logistiek en administratie.

Medisch-inhoudelijk en geaccrediteerd
De medisch-inhoudelijke en geaccrediteerde activiteiten laten zich het beste als volgt omschrijven: het ontwikkelen, presenteren en schrijven van geaccrediteerde nascholing. Deze nascholing wordt in mondelinge vorm gegeven tijdens cursussen. Schriftelijke nascholing wordt op afroep gemaakt en uitsluitend in opdracht van AccreDidact bv. Zie rubrieken boven aan deze pagina.

medifarm.nl

Laatste nieuws

Door zeer velen is gevraagd de cursus ‘Palliatieve zorg’ in geactualiseerde vorm te herhalen. Dat gaat nu gebeuren. Kennelijk willen jullie op onafhankelijke wijze en op de manier van de Medifarmcursus bijgepraat worden over een steeds groter wordend aantal aspecten van de palliatieve zorg in de thuissituatie. Daar werk ik graag aan mee.